Karlstad Turbin AB i korthet

Karlstad Turbin AB erbjuder underhåll, service, reparationer och ombyggnationer av vattenturbiner och annan tung industriutrustning. Med erfaren personal och ändamålsenlig utrustning medverkar vi till lösningar som förenklar och effektiviserar driften hos våra kunder, från projektering till praktiskt genomförande.

Affärsidé

Att vara en marknadsledande leverantör av montagetjänster, service, underhåll  och ombyggnationer för industrier och kraftbolag med tydliga miljö och kvalitetskrav.                                  

Vision

Karlstad Turbin AB vill vara det självklara valet för kraftbolag, industrier och underleverantörer som önskar en långsiktig och stabil samarbetspartner i Skandinavien.

Mål

Karlstad Turbins mål är att inom fem år vara en av de största underleverantörerna till den skandinaviska kraftindustrin. Vi ska inom samma tidsperiod även vara en etablerad aktör inom övrig tung industri.

Affärsmodell

Vår verksamhet och arbete bygger på följande strategiska fundament:

  • Professionell bolagsstyrning
  • Leverans av tjänster och produkter i rätt tid
  • Erfaren arbetsledning
  • Kompetent och rätt personal
  • Rätt utrustning
  • Tydliga kvalitetskrav
  • Aktivt miljöarbete

Styrka och kompetens

Personalen är vår viktigaste resurs. Våra medarbetare är ansiktet utåt som speglar vår kompetens och erfarenhet.

För optimal tillgänglighet erbjuds service från huvudkontoret i Karlstad men också i från vårt säljkontor i Murjek, utanför Jokkmokk.