Om oss

Totalentreprenad eller enskilda tjänster

Karlstad Turbin AB erbjuder service, montage, reparationer och ombyggnationer av vattenkraftstationer, turbiner och annan tung produktionsutrustning. Våra uppdrag utförs med oss som totalentreprenör, alternativt som leverantör av enskilda tjänster.

Omfattande erfarenhet

Företaget vilar på mångårig industriell erfarenhet. Perra Hermansson har sin bakgrund inom verkstadsindustrin och har under de senaste 7 åren framgångsrikt drivit företag inom biogassektorn. Erfarenheten från energisektorn ger värdefull input vid samarbeten med kunder inom vattenkraftindustrin. Jan-Ingvar Larsson (tidigare KTAB, Kristinehamn) kompletterar med kompetens och branschkunskap från kraftindustrin.

Bolagets \"ungdom\" kompenseras av gedigen erfarenhet hos vår personal. Flertalet av våra anställda har arbetat inom kraftsektorn under lång tid. Vi har även en mindre avdelning inriktad mot pappers- och fordonsindustrin.

Kunder

Våra kunder finns främst inom kraftindustrin. Kompetens och erfarenhet gör oss samtidigt till en eftertraktad partner för kunder inom pappers-, stål- och bilindustrin.